{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

件商品
你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

運送服務方式

運費將按重量收取,有關詳情歡迎聯絡我們查詢

本公司的送貨服務不涵蓋香港以外的地區。

 • 你可以要求貨品送到你的住址或選擇到附近的順豐快遞站收取。
 • 順豐快遞會對運送到偏遠地區或非商業和工業區的貨品收取附加費。附加費將會在交貨時由買方承擔。
 • 送貨服務只限於在車輛可到達的區域。
 • 法定假期將不會有送貨服務,我們將在第二天安排送貨。
*沒有電梯的大廈唐樓將需支付附加費予物流公司,有關收費歡迎聯絡我們或閣下所選之物流公司查詢 


不適用於服務地區

·      沙頭角禁區打鼓嶺文錦渡米埔落馬洲

·      禁區羅湖蒲台島東平洲塔門吉澳


 

交付貨品

所有貨品送遞時須由收件人簽署,而送抵時間不定。貨品送抵時,你可能並不在家,故我們建議你列明其他的送貨辦法。例如把貨品放在大門前,或交付給管理處。請注意,我們將不負責交付完成後的物品。

當八號或以上颱風信號或黑雨警告懸掛時,送貨服務會暫停。